Onze rechtsgebieden
Rechtsgebieden

De advocaten van SERV specialiseren zich in één of meerdere rechtsgebieden. Zo weet u dat u goede bijstand krijgt.

Strafrecht

Heeft u een probleem met de politie of het Openbaar Ministerie? In de meeste gevallen heeft u te maken met het strafrecht. Het kan zijn dat u verdachte bent van een misdrijf of overtreding zoals opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Het kan ook zijn dat u getuige bent, een klacht heeft of inbeslaggenomen spullen niet terug krijgt. Bij alle problemen waarbij de politie of het Openbaar Ministerie een rol speelt is het verstandig een strafrechtadvocaat te raadplegen.

Wat uw positie ook is in het strafrecht gaat er veelal een wereld voor u open. U heeft weinig tot niets te zeggen en de informatievoorziening vanuit de politie is nihil. Een tijd van onzekerheid voor u en uw familie is aangebroken. Een advocaat geeft u uitleg over de procedure, vraagt informatie op bij politie en justitie bekijkt samen met u wat de (on)mogelijkheden tot verweer zijn.

Zodra u met de politie in aanraking komt zal de politie u waarschijnlijk zeggen dat een advocaat niet (24 uur per dag) beschikbaar is, dat u langer op het politiebureau moet blijven als u op een advocaat moet wachten en dat een advocaat duur is. Geloof de politie niet! De advocaten van SERV zijn vrijwel altijd in de mogelijkheid u of uw kind binnen korte tijd op het politiebureau te bezoeken en u of uw kind bij te staan tijdens het verhoor. Als u bent aangehouden is verhoorbijstand altijd gratis! Heeft u een uitnodiging voor verhoor, dan is een vrijblijvend gesprek altijd mogelijk.

Wij behandelen ieder soort strafzaak, van hennepkwekerij tot moord- en doodslag en van verkeersongevallen tot diefstallen. Ook bij strafrechtgerelateerde zaken kunnen wij u helpen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over de inname  van uw rijbewijs, een huisuitzetting vanwege de aanwezigheid van een hennepkwekerij, de afwijzing van een Verklaring Omtrent Gedrag vanwege een eerdere veroordeling of verdenking dan wel de terugvordering van een uitkering vanwege een overtreding van de informatieplicht.

Soorten zaken

Bij SERV behandelen we vrijwel alle soorten strafzaken en kunnen we in elke fase van een opsporingsonderzoek of vervolging bijstand verlenen.

Voorbeelden van zaken die we behandelen:

 • Drugs- en hennepzaken
 • Diefstal en heling
 • Mishandeling en openlijk geweld
 • Moord- en doodslag
 • Verkrachting en ontucht met o.a. minderjarigen
 • Mensenhandel
 • Wapens en munitie
 • Terrorisme
 • Bedreiging en belediging
 • Economisch strafrecht
 • Slachtoffers in strafzaken
 • TBS
 • Jeugdigen
 • Beslag- en beklagzaken
 • Verkeerszaken

Voorbeelden van fasen, momenten en personen in een strafrechtelijke procedure:

 • Bijstand bij verhoor bij de politie
 • Voorarrest
 • Voorgeleidingen bij de Rechter-commissaris
 • Raadkamerzittingen
 • Bijstand tijdens de zitting bij de rechtbank
 • Bijstand tijdens hoger beroep
 • Cassatie bij de Hoge Raad
 • Herzieningen bij de Hoge Raad
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • OM-zittingen bij de officier van Justitie
 • Verzet tegen strafbeschikkingen.

 Minderjarigen en vreemdelingen

Op minderjarigen zijn in aantal aparte bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering van toepassing. Ook de belangen van minderjarigen kunnen anders liggen en anders gewogen worden dan in zaken van meerderjarigen. Meer informatie over de positie van minderjarigen vindt u onder het rechtsgebied ‘jeugd(straf)recht’.

Vreemdelingen en mensen zonder verblijfsvergunning kunnen te maken krijgen met de vreemdelingenpolitie. In die gevallen zijn vaak bepalingen uit het vreemdelingenrecht van toepassing. Meer informatie hierover vindt u onder het rechtsgebied ‘vreemdelingenrecht’.

Tips

Als het gaat om de positie als verdacht zijn er 5 gouden regels:

 1. Raadpleeg een advocaat voor of zodra je met politie of justitie in aanraking komt;
 2. Maak gebruik van bijstand van een advocaat tijdens je politieverhoor;
 3. Beroep je op je zwijgrecht, in ieder geval zolang je nog geen advocaat gesproken hebt;
 4. Zorg dat je ontlastend bewijs bewaard;
 5. Vertel alles aan je advocaat, alleen dan krijg je het beste advies.

Contact

Bij SERV zijn advocaat mr. Visscher en advocaat mr. Den Hertog gespecialiseerd als strafrechtadvocaat. Bij vragen kunt u altijd vrijblijvend contact met hen opnemen.