Onze rechtsgebieden
Rechtsgebieden

De advocaten van SERV specialiseren zich in één of meerdere rechtsgebieden. Zo weet u dat u goede bijstand krijgt.

Bestuursrecht

Heeft u een probleem met de gemeente of een andere overheidsinstantie? Bijvoorbeeld over de beëindiging, intrekking of terugvordering van uw bijstandsuitkering? Dan zit u midden in het bestuursrecht.

Het bestuursrecht betreft eigenlijk alle conflicten met alle soorten overheidsorganen en instanties die je maar kunt bedenken. Denk aan plaatselijke overheden zoals de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of gemeentelijke instantie. Ook provincies en landelijke organen als een ministerie, het UWV, de SVB of de IND vallen onder het bestuursrecht.

Iedereen die door een besluit van een dergelijk overheidsorgaan geraakt wordt in zijn belangen heeft de mogelijkheid om hiertegen te procederen. In de bezwaarfase zal het bestuursorgaan eerst zelf een heroverweging moeten maken. Als dat negatief uitpakt kan een belanghebbende in beroep bij de rechtbank. Mocht ook de uitspraak van de rechtbank niet goed uitpakken dan kan men veelal nog in hoger beroep, bijvoorbeeld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of  een andere rechter in hoger beroep.

In het bestuursrecht kunnen de belangen groot zijn maar wordt ook strikt de hand gehouden aan formele regels zoals het tijdig indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Om die reden is het aan te bevelen een advocaat in te schakelen die kennis heeft van het bestuursrecht.

Soorten zaken

Voorbeelden van bestuursrechtelijke procedures waarin wij optreden zijn:

  • Bijstandsuitkeringen van de gemeente (beëindiging, intrekking, terugvordering);
  • Uitkeringen van UWV, SVB of DUO;
  • Bestuurlijke boetes;
  • Bestuursdwang en last onder dwangsom;
  • CBR-zaken (rijbewijs, rijgeschiktheid);
  • Huisverboden op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod;
  • Aanvechten en/of verlenen van vergunningen, zoals een horeca-exploitatievergunning;
  • Sluiting woning en/of bedrijfsruimte door burgemeester;
  • VOG-procedures;
  • Wijziging of correctie van de Basisregistratie Personen (BRP), de voormalige GBA.

Contact

Alle advocaten die bij SERV zijn aangesloten behandelen bestuursrechtelijke kwesties.