Onze rechtsgebieden
Rechtsgebieden

De advocaten van SERV specialiseren zich in één of meerdere rechtsgebieden. Zo weet u dat u goede bijstand krijgt.

Rechtsgebieden & specialisaties

De advocaten van SERV staan particulieren en bedrijven bij die problemen hebben met politie en justitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en andere overheidsinstanties zoals de gemeente, provincie, ministeries of andere bestuursorganen.

Problemen met deze partijen vallen vrijwel altijd onder het strafrecht, het bestuursrecht en het vreemdelingenrecht. Daaronder vallen ook een aantal specifieke rechtsgebieden zoals het jeugd(straf)recht, het asielrecht en het Turks associatierecht.

In al deze rechtsgebieden weten onze advocaten de weg, zowel binnen als buiten de rechtbank. Meer informatie kunt u vinden door op het betreffende rechtsgebied te klikken.

Naast de verschillende rechtsgebieden hebben onze advocaten ook bijzondere ervaring en kennis van zaken met een specialistisch karakter. U kunt hierbij denken aan zedenzaken, cybercrime en Turkse verblijfsvergunningen. Binnenkort zal de website op dat punt worden uitgebreid.