Verblijfsvergunning niet ingetrokken

De IND was in een zaak van mr. Ceylan voornemens om het verblijfsdocument van haar cliënt met terugwerkende kracht in te trekken én voornemens om een Europees inreisverbod voor de duur van twee jaren op te leggen, omdat er door haar cliënten onjuiste gegevens zou zijn verstrekt of gegevens zouden zijn achtergehouden gedurende de TEV-aanvraag. Wat was het […]