Advocaat mr. J. Visscher
mr. J. Visscher – advocaat

mr. J. (Jan) Visscher

Advocaat

Mr. J. (Jan) Visscher (1987) is sinds 2009 werkzaam in de rechtspraktijk. Hij is medeoprichter van SERV en voert vanaf december 2016 onder deze naam zijn eigen praktijk.

Arbeidsverleden

Al tijdens zijn studietijd is mr. Visscher werkzaam geweest in de juridische praktijk. In 2009 begon hij als griffier bij de rechtbank Zwolle, sector civiel recht.

In 2010 stapte hij over naar de advocatuur. In eerste instantie was hij werkzaam als juridisch medewerker bij 3 Advocaten in Amersfoort. In januari 2011 werd hij beëdigd als advocaat. Tot eind 2016 is hij bij 3 Advocaten werkzaam geweest en voerde hij zelfstandig zijn praktijk uit.

Opleiding

Mr. Visscher heeft zijn opleiding genoten aan de Universiteit van Utrecht. In 2010 is hij afgestudeerd op het onderwerp pedojagen via internet onder de titel "Strafrecht of Strafnet? Over pedojagen via internet en de uitdagingen voor het strafrechtelijk systeem".

Naast het accent op cybercrime en internetcriminaliteit heeft mr. Visscher tijdens zijn opleiding tevens diverse cursussen gevolgd op het gebied van mediation en conflictbemiddeling.

Praktijk

De praktijk van mr. Visscher beslaat het strafrecht, het bestuursrecht.

In het strafrecht behandelt hij alle soorten zaken, waaronder levensdelicten, geweldsmisdrijven, drugszaken en vermogensdelicten. Cybercrime en internetcriminaliteit heeft zijn bijzondere interesse en aandacht.

In het bestuursrecht houdt mr. Visscher zich met name bezig met zaken waarin raakvlakken bestaan met het strafrecht. Hierbij kan gedacht worden aan bestuurlijke boetes, dwangsommen, maatregelen van het CBR, inhouding rijbewijs en procedures betreffende een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Motto

Bij de behandeling van zijn zaken hanteert mr. Visscher een vasthoudende creativiteit. Wat dat betekent legt hij graag in persoonlijk contact aan zijn (potentiële) cliënten uit.

Rechtsgebieden:

Strafrecht
Jeugd(straf)recht
Bestuursrecht
Vreemdelingenrecht

Direct contact:

(06) 12 87 78 12
visscher@serv.nl